Litteratur

Hvis din uddannelse stiller krav om, at du anskaffer litteratur inden studiestart, vil du finde informationen her.

OBS! Nogle uddannelser kan, på grund af planlægning, først have informationen klar d. 18. januar. For læreruddannelsen d. 9. januar. 
Bioanalytiker

Du får adgang til litteraturliste 14 dage før studiestart, når du modtager mail med brugernavn og adgangskode til UCN's systemer.

 

Bygningskonstruktør og byggetekniker

I forbindelse med din studiestart får du her et link vedrørende indkøb af dine studiebøger, rekvisitter og sikkerhedsudstyr. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Til studiestart skal bogen Grundlæggende byggeviden af Jørgen Larsen og Claus Bjerre anvendes. Det anbefales at købe den i god tid inden og læse den. Som minimum skal den købes og medbringes til d. 2/2.

Se oversigten over studiebøgerne, rekvisitter og sikkerhedsudstyr her: Factum bøger

Datamatiker

Følgende bøger anbefales at anskaffe før studiestart:

 • David J. Barnes & Michael Kölling, Objects First with Java, A Practical Introduction using BlueJ, 6th Edition, Pearson, 2016 ISBN: 9781292159041
 • Frank M. Carrano, Timothy M. Henry, Data Structures and Abstractions with Java, 4th edition, Pearson, ISBN: 9781292077185
 • Craig Larman, Applying UML and Patterns, an introduction to Object-oriented analysis and design and the Unified Process, 3rd edition, Prentice Hall, ISBN 9780131489066
 • Erik Staunstrup, m.fl., Organisation, 7. udgave, Trojka, ISBN 9788771541472

Se tilbud på bøger fra Factum Books

El-installatør online-studie

I forbindelse med din studiestart får du her et link vedrørende indkøb af dine studiebøger. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Se oversigten over studiebøgerne her: Bogliste for El-installatør

Energimanagement online-studie

Se oversigten over studiebøgerne i orbindelse med din studiestart her: Bogliste for Energimanagement

Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Ergoterapeut

Af nedenstående liste fremgår de bøger, der anvendes på 1. semester, og som du forventes at forberede sig ud fra. Udgangspunktet er, at det altid er nyeste udgave af titler, der anvendes i undervisningen. En række fagbøger udkommer i dag også som e-bøger (i-bøger), på litteraturlisten henvises der til bogformen. Foretrækkes e-bøger er det op til dig at orientere dig i forhold til det opgivne pensum. 

Forberedelse til undervisning er angivet i semesterplanen. Her kan og vil typisk være opgivet forberedelse ud over bøgerne som f.eks. videnskabelige artikler, rapporter og uddrag fra faglitteratur. Det vil således også være en forventning, at den studerende skaffer sig adgang til dette materiale, således det fulde læringsudbytte kan nås.

 • Andersen, P.T. og Thimm, H.U. 2018. Sundhedssociologi: en grundbog, 2.udg. Kbh.: Hans Reitzel. ISBN: 9788741268934
 • Brandt, Å., Peoples, H. og Pedersen, U. (red.), 2019. Basisbog i ergoterapi: aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. 4. udg. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 9788762818750
 • Eide, T. & Eide, H., 2007. Kommunikation i praksis: Relationer, samspil og etik i socialfagligt arbejde. 1. udg. Århus: Klim. ISBN: 9788779554238
 • Hejle, Jan. 2020. Anatomi – Bog 1. AnatomyBooks – anatomi.dk ISBN 978-87-970811-2-9
 • Hejle, Jan. 2020. Anatomi – Bog 2. AnatomyBooks – anatomi.dk ISBN: 978-87-970811-1-2
 • Henricson, M. (ed.), 2018. Videnskabelig teori og metode: Fra idé til eksamination. 2. udg. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 9788762819139
 • Kvale, S. & Brinkmann, S. 2015. Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. 3. udg. Kbh.: Hans Reitzel. ISBN: 9788741263779
 • Kristensen, H.K., Schou, A.S.B., Mærsk, J.L. (red.), 2022. Nordisk Aktivitetsvidenskab. 2. udg. Kbh: Munksgaard
  ISBN: 9788702325546
 • Renolen, Å., 2011. Psykologi - for sundhedsprofessionelle. 1. udg. Kbh: Gads Forlag. ISBN: 9788712046103
 • Rosdahl, G. 2016. Den motiverende samtale. Praktisk håndbog til samtaler om rehabilitering. 1. udg. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 9788762816350
 • Schibye, B., K., 2017. Menneskets fysiologi: hvile og arbejde. 4. udg. Kbh.: FADL. ISBN: 9788777497162
 • Taylor, R.R., 2019. MOHO Kielhofners model for menneskelig aktivitet. 3. udg. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 9788762819429
 • Vej Andersen, I., Quist Lauritzen, G. & Stokholm, G., 2010. Ergoterapi og børn: udvikling, aktivitet og deltagelse. 2. udg. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 9788762808676
Fysioterapeut

Bøgerne her, skal allerede bruges de første tre uger

 • Bjørnlund, I. B., Sjöberg, N. E. og Lund, H., 2017. Basisbog i fysioterapi. 2.udg. Munksgaard. ISBN: 978-87-628-1444-8
 • Gjerset, A. (ed.), 2019. Idrættens træningslære. 3.udg. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 978-87-628-1492-9
 • Hejle, J., (2018). Arbejdsbog 1 - bevægeapparatets anatomi. 1. udg. Anatomi.dk. ISBN: 9788797081129
 • Hejle, J., (2019). Arbejdsbog 2 - bevægeapparatets anatomi. 1. udg. Anatomi.dk. ISBN: 9788797081112
 • Linde, N. Borg, J., 2016. Lærebog i massage. 3. udg. Munksgaard. ISBN: 9788762814936
 • Schibye, B., 2017. Menneskets fysiologi – hvile og arbejde. 4.udg. FADL. ISBN: 9788777497162

Bøgerne her, skal bruges efter den første måned

 • Ammentorp, J., Bassett, B., Dinesen, J. og Lau, M., 2016. Den gode patientsamtale. 1. udg. Munksgaard. ISBN: 978-87-628-1672-5
 • Jensen, L. F., Nielsen, K., 2019. Sygdomslære. 1. udg. Munksgaard. ISBN: 9788762814219
 • Kerr, A. and Rowe, P (ed.), 2019. An Introduction to Human Movement and Biomechanics. 7.udg. Elsevier. ISBN: 9780702062360
 • Læssøe, U., Lisby, H., Kissow, A.-M., 2017. Bevægelse en grundbog. 2.udg. Munksgaard. ISBN: 9788762815261   
 • Magee, D. J., Manske, R.C., 2021. Orthopedic Physical Assessment. 7. udg. Elsevier. ISBN: 9780323749510

Det er vigtigt at have de korrekte udgaver, da der har været større revisioner i flere af bøgerne. Uddannelsen angiver sidetal ud fra ovennævnte udgaver. 

Jordemoder

Du får adgang til litteraturlisten d. 18. januar, når du modtager mail med brugernavn og adgangskode til UCN's systemer.

Lærer (Hjørring)

I løbet af de første studiedage vil der blive oplyst en litteraturliste på de enkelte hold. ​​​​​​​Det forventes derfor ikke, at du har købt bøger før start på uddannelsen.

Meritlærer (Hjørring)

Litteratur mv. oplyses på studieintrodagene og i starten af uddannelsens moduler.

Produktionsteknolog
Pædagog (Aalborg)

KØBES TIL STUDIESTART:

 • Gravesen, David Thore (red.) (2015): Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed. Aarhus: Systime -
  ISBN: 9788792711977
 • Jensen, Per og Ulleberg, Inger (2012): Mellem ordene - kommunikation i professionel praksis. Klim
  ISBN: 9788771291728
 • Hansen, Gitte Riis, Nielsen, Steen Baagøe og Pedersen, Anette Erlandson (Red.) (2020): Køn, seksualitet og mangfoldighed (2. udgave). Samfundslitteratur.
  ISBN: 9788759334751

Øvrig litteratur vil der løbende gives besked om efter studiestart  ligesom der må forventes, der også kan være udgifter til studieaktiviteter

Pædagog (Hjørring)

Der sker løbende ændringer i forhold til moduler og indhold på uddannelsen, derfor udgives der mange nye bøger. Vi anbefaler derfor ikke, at du køber bøger til studiestarten. En del af materialet ved studiets start vil være i kopiform som enten underviserne lægger ud eller de studerende selv skal finde på vores bibliotek.

Da vi på pædagoguddannelsen benytter mange forskellige tilgange til læring, anbefaler vi, at du medbringer et udvalg af farveblyanter/tuscher m.m. samt en smartphone til video og billedarbejde.

Pædagog (Thisted)

På pædagoguddannelsen anvendes en række forskellige udgivelser, og der er ikke en samlet litteraturliste. Du vil hurtigt efter studiestarten få mere at vide om litteraturen. Nedenfor angives litteratur som er relevant for det faglige indhold på grundfaglighedens moduler.

 • Gravesen, D. T. (red.) (2015) 6.oplag 2017: Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.
Radiograf

Bogliste til februar 2023

 • Astrup Nielsen, D., Hjørnholm, T. Q., & Stray Jørgensen, P. 2019. 1. udg. Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne: Håndbog i opgaveskrivning og metode. Samfundslitteratur.​​​​
 • Bojsen-Møller M J og Nielsen O F, Anatomi og fysiologi, Hånden på hjertet. 2. udg., 1. oplag 2019 Munksgaard, København
 • Bushberg, Jerrold T., J. Anthony Seibert, Edwin M. Leidholt Jr., og John M. Boone, 2020, the essential physics of medical imaging. 4.rd. international ed. Philadelphia: Wolters Kluwer
 • Eide, H. og Eide, T., 2017. Kommunikasjon i relasjoner: personorientering, samhandling, etikk 3. udgave. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, et al 2021, 4. udg. Atlas of Anatomy: Latin nomenclature edition. Thieme, New York
 • Hansen, L.B. og Østergaard C, 2019, 3. udg., Mikrobiologi, Hånden på hjertet, Munksgaard.
 • Johnsen, K., & Møller, L. (2021). Humanisme i radiografi (1st ed.). Radiografiens forlag.
 • Kowalczyk, N, 2021, Radiographic Pathology for Technologists. 8th edition Mosby
 • Lampignano, J.P., Kendrick, L.E., 2020. Bontrager’s textbook of radiographic positioning and related anatomy, 10th ed. Elsevier, St Louis
 • Olsen, I., Hallin, S.P. Farmakologi, Hånden på hjertet. 3. udg., 2019 Munksgaard, Kbh.
 • Røde Kors, 2022, Førstehjælp 7. udg. 1. oplag. Røde Kors, København
 • Viborg A L og Torup A W, Sygdomslære, Hånden på hjertet, 3. udgave, 1. oplag, 2019     Munksgaard, København
Softwareudvikling
Sundhedsadministrativ koordinator

Følgende bøger anbefales anskaffet:

 • Ammentorp, J. m.fl., 2016. Den gode patientsamtale. 1. udgave. udgave. Kbh.: Munksgaard.
 • Birkler, J., 2019. Etik: en grundbog. 1. udgave. udgave. Kbh.: Munksgaard.
 • Nygaard Andresen, Olav m.fl., red., 2019. Offentlig administration for lægesekretærer. 1. udgave. Aarhus: Forlaget '94.
 • ​​​Jørgensen, K., 2021. Kommunikation - for sundhedsprofessionelle. 5. udgave. udgave. Kbh.: Gad.
 • Lindahl M, Juhl C. Den sundhedsvidenskabelige opgave - vejledning og værktøjskasse. 3. udgave. Holm M, editor. Kbh.: Munksgaard; 2016. ISBN: 9788762815193

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at meget af det undervisningsmateriale, du vil få brug for gennem dine studier, kun er tilgængeligt i elektronisk form. Derfor er det nødvendigt, at du har egen computer og mulighed for at gå på internet samt at du har de nødvendige færdigheder i at anvende dette.

Sygeplejerske (Aalborg)

Følgende bøger anbefaler vi, du anskaffer før studiestart: (Du kan f.eks. købe bøgerne som nye eller brugte. Du kan også låne bøgerne på biblioteket)​​​​​​​:

 • Damsgaard, T., Grønkjær, M og Poulsen, I. (red.). Fundamentals of Care. Klinik, ledelse, uddannelse og forskning. 2021. ISBN: 9788762820074
 • Henderson, V. 2012. Sygeplejens grundlæggende principper. 7. udgave, 3. oplag. Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag. ISBN: 9788717042407
 • Jastrup, S & Rasmussen, D. Red. 2018. Klinik. Grundbog i sygepleje. 2. udgave. Munksgaard. ISBN: 9788762818354. 
 • Jensen, B., Grønbæk, M., & Reventlow, S. 2021. Forebyggende sundhedsarbejde. Munksgaard. ISBN: 978-87-628-2010-4
 • Nielsen, O. Falkenberg, Bojsen-Møller, M Juel, 2019. Anatomi og fysiologi – hånden på hjertet. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark. ISBN: 9788762818439
 • Nielsen, D. A., Hjørnholm T, Q & Jørgensen, P. S.  2019. Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne. Samfundsfundslitteratur. ISBN 9788759311851
 • Pedersen, P, Bjerrum, M, Håkonsen, S, Larsen, P. 2017. Fra forskning til praksis. Munksgaard, 1 udg. ISBN: 9788762816992
 • Viborg, A.L. & Torup, A.W. red., 2019. Sygdomslære – hånden på hjertet. 3. udgave. Kbh.: Munksgaard.  ISBN: 978-87-628-1842-2
 • Wehner, P. red., 2022. Ernæring – hånden på hjertet. 3. udgave. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 
 • 9788702342604
 • Østergaard, C. & Hansen, L. 2019. Mikrobiologi – hånden på hjertet. 3. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark. ISBN: 9788762818446

 

Sygeplejerske (Hjørring)
 • Bojsen-Møller, M. J., & Nielsen, O. F. (2019). Anatomi og fysiologi. hånden på hjertet (2nd ed.). Kbh.: Munksgaard.
 • Böcher, M., & Mogensen, M. (2021). Ergonomi: Forflytnings- og arbejdsteknik (3rd ed.). Kbh.: Munksgaard.
 • Henderson, V. (2012). Sygeplejens grundlæggende principper [Basic principles of nursing care] (7th ed.). Kbh.: Dansk Sygeplejeråd; Nyt Nordisk Forlag.
 • Hjortsø, M. & C. Malling (Eds.), (2017), Sygeplejebogen 1: Profession og patient (5th ed.). Kbh.: Gad.*
 • Hjortsø, M. & C. Malling (Eds.), (2017). Sygeplejebogen 2: Grundlæggende behov (5th ed). Kbh.: Gad.*
 • Højholdt, A. (2016). Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis (2nd ed.). Kbh.: Hans Reitzel. Bruges først i sidst i maj
 • Maltesen, A. H. (2022). Førstehjælp (7th ed.). Kbh.: Røde Kors. https://shop.rodekors.dk/products/fh-bog-6-udgave-1-oplag-2019
 • Damsgaard, T. L., M. Grønkjær & I. Poulsen (Eds.), (2021). Fundamentals of care: Klinik, uddannelse, ledelse og forskning (1st ed.). Kbh.: Munksgaard. s. 15-35 Bruges også på 3. semester
 • Viborg, A. L. & A. W. Torup (Eds.), (2019). Sygdomslære - hånden på hjertet (3rd ed.). Kbh.: Munksgaard.
 • Wehner, P. (Eds.), (2022). Ernæring. hånden på hjertet (3nd ed.). Kbh.: Munksgaard. Bruges først fra april/maj
 • Østergaard, C., & Hansen, L. B. (2019). Mikrobiologi (3rd ed.). Kbh.: Munksgaard.

OBS:
*Hjortsø, M., & C. Malling (Eds.), (2017). Sygeplejebogen 3: Grundlæggende behov (5th ed). Kbh.: Gad. Bruges på 3. semester (Sommetider er der besparelse, hvis man køber en pakke med alle tre)

Vvs-installatør online-studie

Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål. Litteratur anbefales løbende gennem studiet.​​​​​​​

Understøttende elementer:

 • Preben Madsen: Teknisk matematik - Erhvervsakademierne 3.udgave 2014

Teknologi elementer:

 • SBI-anvisning 255, Afløbsinstallationer-systemer og dimensionering. Viewer version kan tilgås online via UCN biblioteket
 • SBI-anvisning 256, Afløbsinstallationer-anlæg om komponenter. Viewer version kan tilgås online via UCN biblioteket
 • SBI-Anvisning 257, Afløbsinstallationer-installationsgenstande og udførelse. Viewer version kan tilgås online via UCN biblioteket
 • SBI-anvisning 234, vandinstallationer-funktion og tilrettelæggelse Viewer version kan tilgås online via UCN biblioteket
 • SBI-anvisning 235, vandinstallationer-dimensionering. Viewer version kan tilgås online via UCN biblioteket
 • SBI-anvisning 236, vandinstallationer-installationsdele og anlæg. Viewer version kan tilgås online via UCN biblioteket

Virksomhedstekniske elementer

 • Heidi Andersen & Marianne Leth Jørnø - Kommunikation i praksis, 2. udgave.

Tegnetekniske elementer

 • Revit findes som student version via Autodesk