Litteratur

Hvis din uddannelse stiller krav om, at du anskaffer litteratur inden studiestart, vil du finde informationen her.

OBS! Nogle uddannelser kan, på grund af planlægning, først have informationen klar 14 dage før studiestart.
Administrationsbachelor

I forbindelse med din studiestart får du her et link vedrørende indkøb af dine studiebøger. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Se oversigten over studiebøgerne på Factum bøger

Automationsteknolog

Boglisten for 1. semester kan findes på Factum.dk, hvor bøgerne også kan bestilles.

​​​​​​​Standarder og tilsvarende kan hentes på UCNBIB.dk når du starter på studiet.

Bioanalytiker

Du får adgang til litteraturliste 14 dage før studiestart, når du modtager mail med brugernavn og adgangskode til UCN's systemer.

 

Bygningskonstruktør

I forbindelse med din studiestart får du her et link vedrørende indkøb af dine studiebøger, rekvisitter og sikkerhedsudstyr. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Se oversigten over studiebøgerne, rekvisitter og sikkerhedsudstyr her: Factum bøger

Byggetekniker

I forbindelse med din studiestart får du her et link vedrørende indkøb af dine studiebøger, rekvisitter og sikkerhedsudstyr. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Se oversigten over studiebøgerne, rekvisitter og sikkerhedsudstyr her: Factum bøger

Datamatiker

Følgende bøger anbefales at anskaffe før studiestart:

 • David J. Barnes & Michael Kölling, Objects First with Java, A Practical Introduction using BlueJ, 6th Edition, Pearson, 2016 ISBN: 9781292159041 (Kr.  755,00)
 • Frank M. Carrano, Timothy M. Henry, Data Structures and Abstractions with Java, 4th edition, Pearson, ISBN: 9781292077185 (Kr.  720,00)
 • Craig Larman, Applying UML and Patterns, an introduction to Object-oriented analysis and design and the Unified Process, 3rd edition, Prentice Hall, ISBN 9780131489066 (Kr.  785,00)
 • Erik Staunstrup, m.fl., Organisation, 7. udgave, Trojka, ISBN 9788771541472 (Kr.  465,00)

Bøgerne kan købes samlet hos Factum books

Få ekstra rabat hos Factum ved at benytte dette link: Bogtilbud fra Factum efterår 2022 - Datamatiker (PDF)

Designteknolog

Følgende bøger SKAL anskaffes til studiestart

Litteratur

 • Johansson, Kaj. Lundberg, Peter. Ryberg, Robert. 2011.  
  Grafisk Kogebog.  
  Udgivet af Medit Publishing.
  ISBN: 9788791246067          
 • Davis, M. & Hunt, J., 2017
  Visual Communication Design
  Bloomsbury Visual Arts
  ISBN: 1474221572            

LinkedIn Learning licens  Licenser sælges via UCN, mere info ved studiestart. Licenssen koster 400 KR. årligt.

Materialer på 1. semester

Følgende ting bør indkøbes før studiestart, da de skal bruges hele uddannelsen igennem:​​​​​

 • To eller flere blyanter i forskellige hårdheder: HB, B2 (Derwent)  
 • Sorte filttusser i forskellige tykkelser: 0,1 - 0,8 (uni pigment liner – 8 stk.) 
 • En metallineal mindst 50-100 cm lang
 • Pantone Markers eller Touch Twin Markers (ShinHanart) i fire forskellige farver eller gråtoner
 • A3-tegneblok eller A4-tegneblok
 • A3-skæreplade  
 • Limstift, Tape, Saks, Hobbykniv, Whiteboard tusser, Viskelæder
 • Hængelås til et skab på skolen 
 • Løbende indkøbe papir, folie og pap til at printe på, når du skal bruge skolen produktionsprinter (underviserne vil give jer besked)
 • Løbende sætte penge ind på din UCN printerkonto (minimum 50 DKR til at starte med)
Digital konceptudvikling

Oversigt over litteratur og andet materiale bliver givet når vi mødes 1. september.

​​​​​​​Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.​​​​​​​

E-handel

På uddannelsen bliver der i første omgang brug for to bøger, som du kan finde et tilbud på her

Begge bøger bliver brugt i flere fag.

Desuden skal du være opmærksom på, at der er følgende udgifter på studiet: 

På 1. semester skal du oprette din egen webshop, hvortil du skal købe dit eget domæne inkl. hosting til ca. 400 kr.
​​​​​​​Derudover kan der komme mindre udgifter til øvrige værktøjer.

Som en del af studiet kan du også deltage i en e-handelskonference i Danmark med et deltagergebyr på ca. 1.000 kr. + evt. overnatning.

 

Eksport og teknologi

I forbindelse med din studiestart kan du købe dine studiebøger hos Factum Books. De bøger du skal bruge på 1. semester, finder du i boglisten.

Du er velkommen til at kontakte studievejlederen, hvis du har spørgsmål.​​​​​​​

El-installatør

I forbindelse med din studiestart får du her et link vedrørende indkøb af dine studiebøger. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Se oversigten over studiebøgerne her: Bogliste for El-installatør

Energimanagement

Se oversigten over studiebøgerne i orbindelse med din studiestart her: Bogliste for Energimanagement

Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Energiteknolog

Der er endnu ikke nogen litteratur- eller bogliste til 1. semester. Hvis listen bliver færdig inden studiestart, vil den blive postet her.

Ergoterapeut

Af nedenstående liste fremgår de bøger, der anvendes på 1. semester, og som du forventes at forberede dig ud fra. Udgangspunktet er, at det altid er nyeste udgave af titler, der anvendes i undervisningen. En række fagbøger udkommer i dag også som e-bøger (i-bøger), på litteraturlisten henvises der til bogformen. Foretrækkes e-bøger er det op til dig at orientere dig i forhold til det opgivne pensum.

Forberedelse til undervisning er angivet i semesterplanen. Her kan og vil typisk være opgivet forberedelse ud over bøgerne som f.eks. videnskabelige artikler, rapporter og uddrag fra faglitteratur. Det vil således også være en forventning, at du skaffer sig adgang til dette materiale, således det fulde læringsudbytte kan nås.

 • ​​​​​​​Andersen, P.T. og Thimm, H.U. 2018. Sundhedssociologi: en grundbog, 2.udg. Kbh.: Hans Reitzel. ISBN: 9788741268934. 
 • Brandt, Å., Peoples, H. og Pedersen, U. (red.), 2019. Basisbog i ergoterapi: aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. 4. udg. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 9788762818750
 • Eide, T. & Eide, H., 2007. Kommunikation i praksis: Relationer, samspil og etik i socialfagligt arbejde. 1. udg. Århus: Klim. ISBN: 9788779554238
 • Hejle, Jan. 2020. Anatomi – Bog 1. AnatomyBooks – anatomi.dk - ISBN 978-87-970811-2-9
 • Hejle, Jan. 2020. Anatomi – Bog 2. AnatomyBooks – anatomi.dk - ISBN: 978-87-970811-1-2
 • Henricson, M. (ed.), 2018. Videnskabelig teori og metode: Fra idé til eksamination. 2. udg. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 9788762819139
 • Kvale, S. & Brinkmann, S. 2015. Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. 3. udg. Kbh.: Hans Reitzel. ISBN: 9788741263779
 • Renolen, Å., 2011. Psykologi - for sundhedsprofessionelle. 1. udg. Kbh: Gads Forlag. ISBN: 9788712046103
 • Rosdahl, G. 2016. Den motiverende samtale. Praktisk håndbog til samtaler om rehabilitering. 1. udg. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 9788762816350
 • Schibye, B., K., 2017. Menneskets fysiologi: hvile og arbejde. 4. udg. Kbh.: FADL. ISBN: 9788777497162
 • Taylor, R.R., 2019. MOHO Kielhofners model for menneskelig aktivitet. 3. udg. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 9788762819429
 • ​​​​Vej Andersen, I., Quist Lauritzen, G. & Stokholm, G., 2010. Ergoterapi og børn: udvikling, aktivitet og deltagelse. 2. udg. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 9788762808676
Financial controller

I forbindelse med din studiestart får du her et link vedrørende indkøb af dine studiebøger. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Se oversigten over studiebøgerne her: Bogliste for Financial controller

Finansbachelor

Se bogliste på 1. semester på finansbacheloruddannelsen


Bogen Methodology for Creating Business Knowledge kan også tilgås gratis via dette link: https://www.ucnbib.dk/da/search/ting/112002685%7C830380
Man kan downloade bogen i 21 dage eller downloade enkelte kapitler.

Finansøkonom (Aalborg)

I forbindelse med din studiestart får du her et link vedrørende indkøb af dine studiebøger. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Se oversigten over studiebøgerne her: Bogliste

Finansøkonom (Thisted)

I forbindelse med din studiestart får du her et link vedrørende indkøb af dine studiebøger. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Se oversigten over studiebøgerne her: Bogliste

Fysioterapeut

Bøgerne her skal allerede bruges i de første tre uger

 • Bjørnlund, I. B. m.fl., (ed), 2017, Basisbog i fysioterapi, 2.udg. Munksgaard. ISBN: 978-87-628-1444-8 
 • Gjerset, A., (ed.), 2019, Idrættens træningslære, 3.udg. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 978-87-628-1492-9 
 • Hejle, J., 2018, Arbejdsbog 1 - bevægeapparatets anatomi, 1. udg. Anatomi.dk. ISBN: 9788797081129 
 • Hejle, J., 2019 Arbejdsbog 2 - bevægeapparatets anatomi, 1. udg. Anatomi.dk. ISBN: 9788797081112 
 • Linde, N. Borg, J., 2016,  Lærebog i massage, 3. udg. Munksgaard. ISBN: 9788762814936 
 • Schibye, B., 2017, Menneskets fysiologi – hvile og arbejde, 4.udg. FADL. ISBN: 9788777497162

Bøgerne her skal bruges efter den første måned

 • Ammentorp, J., m.fl., 2016,  Den gode patientsamtale, 1. udg. Munksgaard. ISBN: 978-87-628-1672-5 
 • Jensen, L. F., Nielsen, K., 2019, Sygdomslære, 1. udg. Munksgaard. ISBN: 9788762814219 
 • Kerr, A. and Rowe, P (ed.), 2019, An Introduction to Human Movement and Biomechanics, 7.udg. Elsevier. ISBN: 9780702062360 
 • Læssøe, U., m.fl., 2017, Bevægelse en grundbog, 2.udg. Munksgaard. ISBN: 9788762815261 
 • Magee, D. J., Manske, R.C., 2021, Orthopedic Physical Assessment, 7. udg. Elsevier. ISBN: 9780323749510 

Det er vigtigt at have de korrekte udgaver, da der har været større revisioner i flere af bøgerne. Uddannelsen angiver sidetal ud fra ovennævnte udgaver. 

Innovation og entrepreneurship

Der forefindes ikke en litteraturliste til uddannelsen. De relevante materialer bliver udleveret i forbindelse med undervisningen.

International handel og markedsføring

På uddannelsen bliver der i første omgang brug for to bøger - se tilbud her.

International Business Law

 • International Erhvervsjura, Tinten, Carlsen, Dupon-Mersing, Frandsen & Schaldemose, 3. udgave (ISBN: 9788741277172).

Management and Organisation & Marketing Management

 • Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin, Patrick Regner, ”Exploring Strategy”, 12th Edition, PEARSON publications ISBN: 9781292282459  (Samme bog, som er brugt på markedsføringsøkonomuddannelsen)

Economics

 • Reading materials will be uploaded in pdf format in Teams for this course.

Supply Chain Management

 • Reading materials will be uploaded in pdf format in Teams for this course.

Theory and Methods

 • Reading materials will be uploaded in pdf format in Teams for this course.
International hospitality management

Følg dette link for at se boglisten for uddannelsen og bestille bøger/bogpakke: https://factumbooks.dk/?booklist=3&id=4252

It-sikkerhed

I  får du her et link vedrørende indkøb af dine studiebøger. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Se oversigten over studiebøgerne her: Bogliste for IT-sikkerhed

It-teknolog

Primær litteratur

Indlejrede systemer

 • Electronics, A systems approach Neil Storey, Pearson, 2017 6. udgave ISBN: 9781292114064  

Netværksteknologi

 • Computer Networks and Internets, Douglas E. Comer, Pearson, 2014 6. udgave ISBN: 9781292061177

Programmering

 • Python Crash Course, Eric Matthes, No Starch Press, 2015 ISBN: 9781593276034

Projektstyring og forretningsforståelse

 • Organisation, Hans Jørgen Skriver m.fl., Trojka, 2017 7. udgave ISBN-13: 9788771541472

Supplerende litteratur

Indlejrede systemer

 • Embedded Systems, A Contemporary Design Tool James K. Peckol, Wiley, 2007 ISBN: 9780471721802
 • Find Formlen – Elektro 1. Udgave. Polyteknisk Forlag ISBN: 9788750209881

Netværksteknologi

 • Unix and Linux System Administration Handbook Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent Hein, Ben Whaley, Prentice Hall, 2017 5. udgave ISBN: 9780134277554
 • A Practical Guide to Advanced Networking Jeffrey S. Beasley, Piyasat Nilkaew, Pearson, 2015 3. udgave ISBN: 9780789757494

Programmering

 • Think Python Allen B. Downey, O’reilly, 2015 2. reviderede udgave ISBN: 9781491939369
 • Computer Networking: A Top-Down Approach James F. Kurose, Keith W. Ross, Pearson, 2016 7. udgave ISBN: 9780133594140

Studieteknik

 • ​​​​​​​Studieteknik – eller kunsten at studere Jakob Ravn, Thomas Harboe, Nyt teknisk forlag, 2018 3. udgave ISBN: 9788757125221

Dokumentation

 • Håndbog i struktureret programudvikling Stephen Biering Sørensen, Ingeniøren Bøger, 2002 1. udgave  ISBN: 9788757110463

Alle bøger - både primær og supplerende litteratur kan købes her

Vær opmærksom på at der kan forekomme yderligere bøger på senere semestre.

Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Jordemoder
 • Ammentorp m.fl., 2016, Den gode patientsamtale, Munksgaard, 978-87-628-1672-5
 • Bek, S m.fl., 2020, Lægemiddelregning 3. udgave, Munksgaard, 9788762821132
 • Birkler, J, 2019, Etik – en grundbog, Munksgaard, København, 978-876-281-983-2
 • Birkler, J, 2021, Videnskabsteori - en grundbog 2. udgave, Munksgaards forlag København, 978-870-232-611-6
 • Borre, M. m.fl., 2019, Ernæring, 2. udgave Munksgaards forlag København, 978-876-281-836-1
 • Brodén, M, 2007, Graviditetens muligheder, Akademisk forlag, 978-87-500-3971-6
 • Brunstad, A & Tegnander, E (red.), 2017, Jordmorboka, 2. ed, Akribe Forlag Oslo, 978-820-248-431-6
 • Bøjgård, S og Schleicher, A, 2015, Dit studieliv, Akademisk Forlag, 978-87-500-4504-5
 • Graugaard, C. m.fl, 2019, Sexologi - faglige perspektiver på seksualitet, Munksgaard, 978-876-281-348-9
 • Henderson, C & Macdonald, S, 2017, Mayes´ Midwifery. A textbook for Midwifes.15th Revised edition, Elsevier Health Sciences, London, 978-07-020-621-17
 • Johnson, R og Taylor, W, 2022, Skills for midwifery practice, 5. Udgave, Churchill Livingstone, 978-07-020-819-10
 • Nielsen, O F og Bojsen-Møller, M J, 2019, Anatomi og fysiologi, Hånden på hjertet 2.udgave, Munksgaards forlag København, 978-87-628-184-39
 • Niklasson, Grit (red.), 2020, Sundhed, menneske og samfund - i sundhedsarbejde, Samfundslitteratur København, 978-875-933-514-7
 • Olsen, I m.fl., 2019, Farmakologi, Hånden på hjertet. 3. udgave, Munksgaards forlag København, 978-876-28-184-53
 • Schrøder, S., Vilhelmsen, A og Knudsen, M.L., 2022, Jordemoder. Profession, identitet og fortællinger, Akademisk Forlag, 978-87-500-5780-2
 • Silverman, J. et al, 2013, Skills for Communicating with Patients, 3. ed., Radcliffe Publishing, 978-18-461-9365-1
 • Thisted, J, 2018, Forskningsmetode i praksis – projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik, Munksgaards forlag København, 978-87-628-1487-5
 • Vallgårda, s. og Jensen, A. (Red.), 2021, Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. 6. udg., Munksgaards forlag København, 978-87-628-209-06
 • Wilken-Petersen, C. (Red.), 2017, Præventionsguide. 4. udgave, Munksgaards forlag København, 978-876-281-68-86

Det kan forventes, at der skal anskaffes yderligere litteratur.

Køb af bøger

Factum Books (Universitetsboghandlen i Aalborg) tilbyder køb af bogpakke med alle bøgerne til rabatpris, men bøgerne kan selvfølgelig også købes brugt eller nye fra andre boghandler eller fra internettet. På Facebook findes en offentlig gruppe ved navn Bogsalg Jordemoderuddannelsen, hvor tidligere studerende sælger ud af brugte bøger.

Vær dog opmærksom på, at der på uddannelsen altid undervises efter nyeste udgave af bøgerne.

Lærer (Aalborg)

I løbet af de første studiedage vil der blive oplyst en litteraturliste på de enkelte hold. ​​​​​​​Det forventes derfor ikke, at du har købt bøger før start på uddannelsen.

Lærer (Hjørring)

I løbet af de første studiedage vil der blive oplyst en litteraturliste på de enkelte hold. ​​​​​​​Det forventes derfor ikke, at du har købt bøger før start på uddannelsen.

Markedsføringsøkonom (Aalborg)

Se oversigten over studiebøgerne her: Bogliste for Markedsføring

Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Markedsføringsøkonom (Thisted)

Se oversigten over studiebøgerne her: Bogliste for Markedsføring

Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Meritlærer (Hjørring)

Litteratur mv. oplyses på studieintrodagene og i starten af uddannelsens moduler.

Meritpædagog

KØBES TIL STUDIESTART:

 • Gravesen, David Thore (red.) (2015): Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed. Aarhus: Systime -
  ISBN: 9788792711977
 • Jensen, Per og Ulleberg, Inger (2012): Mellem ordene - kommunikation i professionel praksis. Klim
  ISBN: 9788771291728
 • Hansen, Gitte Riis, Nielsen, Steen Baagøe og Pedersen, Anette Erlandson (Red.) (2020): Køn, seksualitet og mangfoldighed (2. udgave). Samfundslitteratur.
  ISBN: 9788759334751

Øvrig litteratur vil der løbende gives besked om efter studiestart

Multimediedesigner

Forberedelsen til hver undervisningsgang vil ofte bestå af læsning af faglitteratur – artikler og kapitler fra bøger – hvoraf det meste leveres som gratis digitale kopier, mens resten skal købes.
Som bemærket nedenfor er de nogle af de elektroniske udgaver gratis tilgængelige via UCN biblioteket, så du kun skal købe disse, hvis du ønsker at have din egen kopi.

Vi forventer, at du har bøgerne til rådighed, eftersom de skal i høj grad anvendes på første semester, men også på de efterfølgende semestre.
Hentning af “gratis” PDF-versioner fra internettet anbefales ikke. De fleste downloadkilder er højst sandsynligt uautoriseret af ophavsretshaveren – gengivelse eller distribution uden tilladelse udgør krænkelse af ophavsret.

Respektér venligst ophavsretten!

Casabona, J., 2020. HTML and CSS: visual quickstart guide. 9th ed. San Francisco, CA: Peachpit Press.
Paperback: ISBN-13: 978-0-13-670256-6
Elektronisk: ISBN-13: 978-0-13-670254-2
Note: Begge udgaver kan købes via FAKTUM Books.

Kuniavsky, M., Goodman, E. and Moed, A., 2012. Observing the user experience A Practitioner's Guide to User Research. 2nd ed. Waltham, MA: Morgan Kaufmann
Paperback: ISBN-13: 978-0-12-384869-7
Elektronisk: ISBN-13: 978-0-12-384870-3
Note: Gratis tilgængelig via UCN biblioteket

Lidwell, W., Holden, K. and Butler, J., 2010. Universal Principles of Design, Revised and Updated: 125 Ways to Enhance Usability, Influence Perception, Increase Appeal, Make Better Design Decisions, and Teach through Design. Beverly: Rockport Publishers, Inc.
Paperback: ISBN-13: 978-1-59253-587-3
Elektronisk: ISBN-13: 978-1-61058-065-6
Note: Gratis tilgængelig via UCN biblioteket

Spencer, D., 2014. A Practical Guide to Information Architecture. 2nd ed. Northcote: UX Mastery.
Elektronisk: ISBN-13: 978-0-9925380-2-6
Note: I øjeblikket utilgængelig for køb, men midlertidigt som gratis download på forfatterens officielle hjemmeside.

 

Natur og kulturformidling

Følg dette link for at se boglisten for uddannelsen og bestille bøger/bogpakke: Bogliste Natur og kulturformidling

Produktionsteknolog
 • Statik og styrkelære (Preben Madsen) ISBN: 9788757129816. 429,00 kr.
 • Metal Engineering Textbook Forfatter: Josef Dillinger, Walter Escherich ISBN: 9783808512432. 620,00 kr.  

Alternativt, hvis haves i forvejen;  

Manufacturing, Engineering and Technology SI, 7/E Serope Kalpakjian, Illinois Institute of Technology and Steven R Schmid University of Notre Dame Stephen R. Schmid Chih-Wah Kok ISBN-13: 9789810694067 ©2013 | Prentice Hall | Paperback Published 4 September 2013 | Instock. 650,00 kr.

 • Mechanical and Metal Trades Handbook ISBN: 9783808519158. 430,00 kr.
 • Materialelære for metalindustrien 3.udgave ISBN: 9788750059912. 550,00 kr.  
 • Lars Krogh Jensen og Henriette Bjerreskov Dinitzen (red.) Projektstyring i teori og praksis ISBN: 9788741277639 2. udgave 2019, 136 sider. 250,00 kr.
 • Lindhardt & Ringhof, 5. udgave Grundrids af TEKNISK TEGNING  ISBN: 9788750061069. 250,00 kr.
 • Ståleje, Autodesk Inventor 2017 – ebog. Bestilles på: Uhrskov.com Frede Uhrskov Forlag, Varenr.: 1584. 85,00 
 • Koblingsled, Autodesk Inventor 2017 – ebog. Bestilles på: Uhrskov.com Frede Uhrskov Forlag, Varenr.: 1585. 125,00 kr.
 • LinkedIn Learning 400,00 kr.

Med  forbehold  for  prisændringer.

Produktudvikling og teknisk integration

Litteratur- og bogliste udleveres ved studiestart.

Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Pædagog (Aalborg)

KØBES TIL STUDIESTART:

 • Gravesen, David Thore (red.) (2015): Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed. Aarhus: Systime -
  ISBN: 9788792711977
 • Jensen, Per og Ulleberg, Inger (2012): Mellem ordene - kommunikation i professionel praksis. Klim
  ISBN: 9788771291728
 • Hansen, Gitte Riis, Nielsen, Steen Baagøe og Pedersen, Anette Erlandson (Red.) (2020): Køn, seksualitet og mangfoldighed (2. udgave). Samfundslitteratur.
  ISBN: 9788759334751

Øvrig litteratur vil der løbende gives besked om efter studiestart

Pædagog (Hjørring)

Der sker løbende ændringer i forhold til moduler og indhold på uddannelsen, derfor udgives der mange nye bøger. Vi anbefaler derfor ikke, at du køber bøger til studiestarten. En del af materialet ved studiets start vil være i kopiform som enten underviserne lægger ud eller de studerende selv skal finde på vores bibliotek.

Da vi på pædagoguddannelsen benytter mange forskellige tilgange til læring, anbefaler vi, at du medbringer et udvalg af farveblyanter/tuscher m.m. samt en smartphone til video og billedarbejde.

Pædagog (Thisted)

På pædagoguddannelsen anvendes en række forskellige udgivelser, og der er ikke en samlet litteraturliste. Du vil hurtigt efter studiestarten få mere at vide om litteraturen. Nedenfor angives litteratur som er relevant for det faglige indhold på grundfaglighedens moduler.

 • Gravesen, D. T. (red.) (2015) 6.oplag 2017: Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.
Radiograf
 • Bojsen-Møller M J og Nielsen O F, Anatomi og fysiologi, Hånden på hjertet. 2. udg., 1. oplag 2019 Munksgaard, København
 • Bushberg, Jerrold T., J. Anthony Seibert, Edwin M. Leidholt Jr., og John M. Boone, 2020, the essential physics of medical imaging. 4.rd. international ed. Philadelphia: Wolters Kluwer
 • Eide, H. og Eide, T., 2017. Kommunikasjon i relasjoner: personorientering, samhandling, etikk 3. udgave. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, et al 2021, 4. udg. Atlas of Anatomy: Latin nomenclature edition. Thieme, New York
 • Astrup Nielsen, D., Hjørnholm, T. Q., & Stray Jørgensen, P. 2019. 1. udg. Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne: Håndbog i opgaveskrivning og metode. Samfundslitteratur.​​​​
 • Kowalczyk, N, 2021, Radiographic Pathology for Technologists. 8th edition Mosby
 • Lampignano, J.P., Kendrick, L.E., 2020. Bontrager’s textbook of radiographic positioning and related anatomy, 10th ed. Elsevier, St Louis
 • Maltesen, A H 2019, Førstehjælp 6. udg. 1. oplag 2019. Dansk Røde Kors, København
 • Hansen, L.B. og Østergaard C, 2019, 3. udg., Mikrobiologi, Hånden på hjertet, Munksgaard.
 • Olsen, I., Hallin, S.P. Farmakologi, Hånden på hjertet. 3. udg., 2019 Munksgaard, Kbh.
 • Viborg A L og Torup A W, Sygdomslære, Hånden på hjertet, 3. udgave, 1. oplag, 2019, Munksgaard, København
Serviceøkonom

I forbindelse med din studiestart får du her et link vedrørende indkøb af dine studiebøger. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Se oversigten over studiebøgerne her: Bogliste Serviceøkonom

VIGTIGT: For lokale fagelementer gælder, at du kun skal købe bogen til DIT lokale fagelement.

Softwareudvikling

I forbindelse med din studiestart kan du besøge boghandelen på Sofiendalsvej for at købe dine studiebøger. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål. Bøgerne på boglisten kan købes til en fordelagtig pris hos Factum.​​​​​

Discrete Mathematics

 • B. Kolman, R. Busby and S. Ross:  Discrete Mathematical Structures, Sixth Edition. Pearson (Classic  Version) 2017. ISBN-13: 9780134696447. Newer editions can also be used. 885,00 kr.

Investigation and Professional Communication

 •  No textbook. Online resources and research papers will be used. 

Databases for Developers

 • Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe: Fundamentals of Database Systems, 7th Edition, Global Edition. Pearson Education Limited 2017. ISBN-13: 9781292097619. Newer editions can also be used. 650,00  kr.

Test

 • Graham, Black, Veenendaal: Foundations of Software Testing ISTQB Certification, Fourth Edition, updated for 2018 ISTQB Foundation Syllabus. Cengage Learning EMEA 2019. ISBN-13: 978-1473764798. 520,00 kr.
Sport management

Følg dette link for at se boglisten for uddannelsen og bestille bøger/bogpakke: https://factumbooks.dk/?booklist=3&id=4248

Sundhedsadministrativ koordinator

Følgende bøger anbefales anskaffet:

 • Ammentorp, J. m.fl., 2016. Den gode patientsamtale. 1. udgave. udgave. Kbh.: Munksgaard.
   
 • Birkler, J., 2019. Etik: en grundbog. 1. udgave. udgave. Kbh.: Munksgaard.
   
 • Nygaard Andresen, Olav m.fl., red., 2019. Offentlig administration for lægesekretærer. 1. udgave. Aarhus: Forlaget '94.
  ​​​​​​​
 • Jørgensen, K., 2021. Kommunikation - for sundhedsprofessionelle. 5. udgave. udgave. Kbh.: Gad.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at meget af det undervisningsmateriale, du vil få brug for gennem dine studier, kun er tilgængeligt i elektronisk form. Derfor er det nødvendigt, at du har egen computer og mulighed for at gå på internet samt at du har de nødvendige færdigheder i at anvende dette.

Sygeplejerske (Aalborg)

Følgende bøger anbefaler vi, du anskaffer før studiestart: (Du kan f.eks. købe bøgerne som nye eller brugte. Du kan også låne bøgerne på biblioteket)​​​​​​​

 • Damsgaard, T., Grønkjær, M og Poulsen, I. (red.). Fundamentals of Care. Klinik, ledelse, uddannelse og forskning. 2021. ISBN: 9788762820074
 • Henderson, V. 2012. Sygeplejens grundlæggende principper. 7. udgave, 3. oplag. Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag. ISBN: 9788717042407
 • Jastrup, S & Rasmussen, D. Red. 2018. Klinik. Grundbog i sygepleje. 2. udgave. Munksgaard. ISBN: 9788762818354.
 • Jensen, B., Grønbæk, M., & Reventlow, S. 2021. Forebyggende sundhedsarbejde. Munksgaard. ISBN: 978-87-628-2010-4
 • Nielsen, O. Falkenberg, Bojsen-Møller, M Juel, 2019. Anatomi og fysiologi – hånden på hjertet. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark. ISBN: 9788762818439
 • Nielsen, D. A., Hjørnholm T, Q & Jørgensen, P. S.  2019. Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne. Samfundsfundslitteratur. ISBN 9788759311851
 • Pedersen, P, Bjerrum, M, Håkonsen, S, Larsen, P. 2017. Fra forskning til praksis. Munksgaard, 1 udg. ISBN: 9788762816992
 • Viborg, A.L. & Torup, A.W. red., 2019. Sygdomslære – hånden på hjertet. 3. udgave. Kbh.: Munksgaard.  ISBN: 978-87-628-1842-2
 • Wehner, P. red., 2019. Ernæring – hånden på hjertet. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 9788762818361
 • Østergaard, C. & Hansen, L. 2019. Mikrobiologi – hånden på hjertet. 3. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark. ISBN: 9788762818446
Sygeplejerske (Hjørring)
 • Bojsen-Møller, M. J., & Nielsen, O. F. (2019). Anatomi og fysiologi. hånden på hjertet (2nd ed.). Kbh.: Munksgaard.
 • Böcher, M., & Mogensen, M. (2021). Ergonomi: Forflytnings- og arbejdsteknik (3rd ed.). Kbh.: Munksgaard.
 • Haase & M.-L. Sharp-Johansen (Eds.), (2017). Sygeplejefaglige problemstillinger. Kbh:Munksgaard, s. 39-48. Bruges også på de kommende semestre
 • Henderson, V. (2012). Sygeplejens grundlæggende principper [Basic principles of nursing care] (7th ed.). Kbh.: Dansk Sygeplejeråd; Nyt Nordisk Forlag.
 • Hjortsø, M. & C. Malling (Eds.), (2017), Sygeplejebogen 1: Profession og patient (5th ed.). Kbh.: Gad.*
 • Hjortsø, M. & C. Malling (Eds.), (2017). Sygeplejebogen 2: Grundlæggende behov (5th ed). Kbh.: Gad.*
 • Højholdt, A. (2016). Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis (2nd ed.). Kbh.: Hans Reitzel. Bruges først i december
 • Maltesen, A. H. (2019). Førstehjælp (6th ed.). Kbh.: Røde Kors
 • Damsgaard, T. L., M. Grønkjær & I. Poulsen (Eds.), (2021). Fundamentals of care: Klinik, uddannelse, ledelse og forskning (1st ed.). Kbh.: Munksgaard. s. 15-35 Bruges også på 3. semester
 • Viborg, A. L. & A. W. Torup (Eds.), (2019). Sygdomslære - hånden på hjertet (3rd ed.). Kbh.: Munksgaard.
 • Wehner, P. (Eds.), (2019). Ernæring. hånden på hjertet (2nd ed.). Kbh.: Munksgaard.
 • Østergaard, C., & Hansen, L. B. (2019). Mikrobiologi (3rd ed.). Kbh.: Munksgaard.

OBS:

 • *Hjortsø, M., & C. Malling (Eds.), (2017). Sygeplejebogen 3: Grundlæggende behov (5th ed). Kbh.: Gad. Bruges på 3. semester (Sommetider er der besparelse, hvis man køber en pakke med alle tre)
Sygeplejerske (Thisted)

Følgende bøger anbefaler vi, du anskaffer før studiestart: (Du kan f.eks. købe bøgerne som nye eller brugte. Du kan også låne bøgerne på biblioteket)​​​​​​​

 • Damsgaard, T., Grønkjær, M og Poulsen, I. (red.). Fundamentals of Care. Klinik, ledelse, uddannelse og forskning. 2021. ISBN: 9788762820074
 • Henderson, V. 2012. Sygeplejens grundlæggende principper. 7. udgave, 3. oplag. Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag. ISBN: 9788717042407
 • Jastrup, S & Rasmussen, D. Red. 2018. Klinik. Grundbog i sygepleje. 2. udgave. Munksgaard. ISBN: 9788762818354.
 • Jensen, B., Grønbæk, M., & Reventlow, S. 2021. Forebyggende sundhedsarbejde. Munksgaard. ISBN: 978-87-628-2010-4
 • Nielsen, O. Falkenberg, Bojsen-Møller, M Juel, 2019. Anatomi og fysiologi – hånden på hjertet. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark. ISBN: 9788762818439
 • Nielsen, D. A., Hjørnholm T, Q & Jørgensen, P. S.  2019. Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne. Samfundsfundslitteratur. ISBN 9788759311851
 • Pedersen, P, Bjerrum, M, Håkonsen, S, Larsen, P. 2017. Fra forskning til praksis. Munksgaard, 1 udg. ISBN: 9788762816992
 • Viborg, A.L. & Torup, A.W. red., 2019. Sygdomslære – hånden på hjertet. 3. udgave. Kbh.: Munksgaard.  ISBN: 978-87-628-1842-2
 • Wehner, P. red., 2019. Ernæring – hånden på hjertet. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard. ISBN: 9788762818361
 • Østergaard, C. & Hansen, L. 2019. Mikrobiologi – hånden på hjertet. 3. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark. ISBN: 9788762818446
Vvs-installatør

Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål. Litteratur anbefales løbende gennem studiet.​​​​​​​

Understøttende elementer:

 • Preben Madsen: Teknisk matematik - Erhvervsakademierne 3.udgave 2014

Teknologi elementer:

 • SBI-anvisning 255, Afløbsinstallationer-systemer og dimensionering. Viewer version kan tilgås online via UCN biblioteket
 • SBI-anvisning 256, Afløbsinstallationer-anlæg om komponenter. Viewer version kan tilgås online via UCN biblioteket
 • SBI-Anvisning 257, Afløbsinstallationer-installationsgenstande og udførelse. Viewer version kan tilgås online via UCN biblioteket
 • SBI-anvisning 234, vandinstallationer-funktion og tilrettelæggelse Viewer version kan tilgås online via UCN biblioteket
 • SBI-anvisning 235, vandinstallationer-dimensionering. Viewer version kan tilgås online via UCN biblioteket
 • SBI-anvisning 236, vandinstallationer-installationsdele og anlæg. Viewer version kan tilgås online via UCN biblioteket

Virksomhedstekniske elementer

 • Heidi Andersen & Marianne Leth Jørnø - Kommunikation i praksis, 2. udgave.

Tegnetekniske elementer

 • Revit findes som student version via Autodesk
Webudvikling

Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Der forefindes ikke en litteraturliste til uddannelsen. Der vil komme information om relevante materialer i forbindelse med undervisningen. Der må påregnes udgifter til internetressourcer.